KORUND BENÁTKY, s.r.o.
Bílý korund, třídění F 240 – F 280
KORUND BENÁTKY, s.r.o.BRUSNÁ ZRNA BÍLÉHO UMĚLÉHO KORUNDU

zrnitost F 240 – F 280  1. Základní informace
    Kvalita:FEPA Standard 42-2:2006 (EN) F 230 - F 2000
    Struktura:aplha alumina
    Typická tvrdost:2100kg/mm2 dle Knoopovy stupnice tvrdosti
    Absolutní hustota:3,95 - 3,75 g/cm3
  2. Chemické složení
     garantovaná analýzatypická analýza
    Al2O399.50 % min.99.60 %
    Fe2O30.20 % max.stopové množství
    SiO20.10 % max.0.056 %
    CaO0.10 % max.stopové množství
    Na2O0.28 % max.0.21 %
    ztráta žíháním0.20 % max.0.10 %
  3. Fyzikální složení
    1. Magnetická separace
       magnetická separacekovové částice
      F240 – F2800.50 % max.0.30 % max.
    2. Objemová hmotnost
      1400g/dm3 min.
    3. Sítová analýza
       velikost zrn
      měrný rozměr v mm
      obsah v % dle hmotnosti
      Above the sieve:0.0635 % max.
      0.05025 % max.
      Under the sieve:0.040 a menšírozdíl do 100 %
    4. Barva
      bílá