KORUND BENÁTKY, s.r.o.
Bílý korund, třídění F 240 – F 280
KORUND BENÁTKY, s.r.o.BRUSNÁ ZRNA BÍLÉHO UMĚLÉHO KORUNDU

zrnitost F 240 – F 280 1. Základní informace
  Kvalita:FEPA Standard 42-2:2006 (EN) F 230 - F 2000
  Struktura:aplha alumina
  Typická tvrdost:2100kg/mm2 dle Knoopovy stupnice tvrdosti
  Absolutní hustota:3,95 - 3,75 g/cm3
 2. Chemické složení
   garantovaná analýzatypická analýza
  Al2O399.50 % min.99.60 %
  Fe2O30.20 % max.stopové množství
  SiO20.10 % max.0.056 %
  CaO0.10 % max.stopové množství
  Na2O0.28 % max.0.21 %
  ztráta žíháním0.20 % max.0.10 %
 3. Fyzikální složení
  1. Magnetická separace
    magnetická separacekovové částice
   F240 – F2800.50 % max.0.30 % max.
  2. Objemová hmotnost
   1400g/dm3 min.
  3. Sítová analýza
    velikost zrn
   měrný rozměr v mm
   obsah v % dle hmotnosti
   Above the sieve:0.0635 % max.
   0.05025 % max.
   Under the sieve:0.040 a menšírozdíl do 100 %
  4. Barva
   bílá